Kolejnym krokiem będzie rozwój lokalnego przetwórstwa soi oraz użycie jej w żywieniu niosek, brojlerów i trzody chlewnej.

Słowacja jest 14-tym krajem, który uprawia soję w ramach stowarzyszenia. W ub.r. była ona uprawiana na 29,218 tys. ha, czyli na powierzchni o 59 proc. większej niż w 2013 r. Maksymalną powierzchnię, na której można na Słowacji uprawiać soję określono na 52,5 tys. ha.

W rejonie naddunajskim soja do 2018 r. może być uprawiana nawet na 5 mln ha (obecnie na 1 mln ha)

Europa importuje rocznie ponad 23 mln ton śruty sojowej i 12,5 mln ton ziarna sojowego rocznie.Importowana soja w więszości jest genetycznie modyfikowna.