Pozwala to przewidywać, że w drugiej połowie 2011 r. oraz w 2012 we Wspólnocie zmniejszy się ubój świń, który dotychczas rósł.