Zmniejszyło się zarówno stado bydła mlecznego (o 0,5 proc.), jak i mięsnego (o 0,4 proc.), odpowiednio do 3,5 mln sztuk oraz 4,2 mln sztuk.

Pogłowie jałówek obniżyło się o 6 proc. do 2,15 mln sztuk, co oznacza możliwą dalszą redukcję stada krów w przyszłości. W podobnym okresie pogłowie bydła w Niemczech zmniejszyło się o 1,9 proc. do 12,6 mln sztuk.

Liczebność krów mlecznych utrzymała się na poziomie sprzed roku (4,2 mln sztuk), natomiast stado bydła mięsnego obniżyło się o 2,5 proc. do 700 tys. sztuk.