Wywołało to ostrą reakcję organizacji lobbujących na rzecz ochrony zwierząt. Wystosowały one wezwanie do Komisji Europejskiej, aby zmobilizowała kraje członkowskie UE do pełnego przestrzegania prawa wspólnotowego.

Przywołały one również przypadek Hiszpanii, gdzie władze weterynaryjne zapowiedziały, że przez pewien okres po wejściu w życie nowych wymogów nie będą prowadzone kontrole, co w praktyce oznacza również dodatkowy czas na dostosowania dla producentów jaj w tym kraju.