Od 1 października amerykańscy przetwórcy będą musieli wykazać, że mleko od  dostawcy spełnia unijne wymogi maksymalnego poziomu 400 tys. komórek somatycznych w mililitrze surowca (ml).  Obecnie warunek ten dotyczy średniego poziomu wszystkich dostaw do danej mleczarni.

Amerykanie uważają, że ta zmiana może doprowadzić do spadku wartości eksportu do UE nawet o 60 mln USD rocznie. Unijne Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) już w 2003 roku zaleciło, aby zmienić zasadę badania jakości mleka ze zbiorczej na wprowadzoną obecnie indywidualną. Zostało to uzgodnione z administracją amerykańską w styczniu, przepisy miały zostać wprowadzone w lipcu, ale termin wydłużył się.

Źródła amerykańskie podają, że w pewnych okresach sezonu w niektórych regionach kraju nawet 15-25% dostarczanego mleka nie spełnia unijnych norm dot. liczby komórek somatycznych.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl