Eurodeputowani w nowych zapisach chcą uchronić dostawców żywności przed najczęściej popełnianymi nieuczciwymi praktykami handlowymi, czyli opóźnieniami w płatnościach za nietrwałe produkty żywnościowe, anulowaniem zamówienia w ostatniej chwili, zmianami w zawartych już umowach oraz zmuszeniem dostawcy do zapłaty za zmarnowane produkty.

W tej bitwie zbroimy najsłabszych w łańcuchu dostaw żywności, aby zapewnić uczciwość i zdrowszą żywność. Drobni producenci, pracownicy, konsumenci, my wszyscy, wkrótce przestaniemy cierpieć z powodu nieuczciwych praktyk handlowych narzucanych przez dużych graczy – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paolo De Castro.

Główne założenia przyjętego projektu to:

  • Wspieranie producentów żywności przed nieuczciwymi praktykami handlowymi narzucanymi przez dużych graczy;
  • Powstrzymanie opóźnień w płatnościach i anulowanie zamówień w krótkim terminie;
  • Zagwarantowanie producentom żywności prawa do pisemnej umowy na dostawę.

Ponadto posłowie rozszerzyli zakres projektu ustawy na wszystkie podmioty łańcucha dostaw żywności, a nie tylko małych i średnich producentów oraz dużych nabywców, a także na handel produktami rolnymi i usługami pomocniczymi, poza produktami spożywczymi.

Aby ułatwić producentom żywności zgłaszanie spraw, posłowie do PE zaproponowali zezwolenie im na składanie skarg w miejscu, w którym mają siedzibę, nawet jeśli nieuczciwe praktyki handlowe miały miejsce w innym miejscu w UE. Krajowe organy egzekwowania prawa zajmowałyby się skargami, a po przeprowadzeniu dochodzenia nakładałyby sankcje na nieuczciwe podmioty.

Na gruncie polskiego prawodawstwa istnieje podobna ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi z dnia 15 grudnia 2016 r., która weszła w życie 12 lipca 2017 roku. Przy czym w polskiej ustawie wszczęcie procedury przez UOKiK następuje po spełnieniu warunku kryterium obrotu. Wówczas łączna wartość obrotów między dostawcą a odbiorcą w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania musi przekroczyć 50 tys. zł, a także obrót nabywcy lub dostawcy, który stosuje nieuczciwą praktykę, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania powinien przekroczyć 100 mln zł. W tym roku jednak przyjęty został projekt zmian tejże ustawy zakładający m.in. zniesienie obowiązujących do tej pory limitów obrotów. Trwa procedowanie projektu ustawy, który 1 października br. trafił do II czytania. Rolnikom pozostanie czekać na regulacje w prawie unijnym i krajowym.