Rzetelny pracownik do wszystkiego – to powszechna opinia o Polakach publikowana w niemieckiej prasie. Niemcy cenią naszą wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów i to w warunkach podejmowania ciężkiej pracy fizycznej oraz znoszenia niskiego (jak na tamtejsze warunki) standardu mieszkaniowego. Podziwiani jesteśmy za przemyślane wykorzystanie pieniędzy: budowa domu, kształcenie dzieci, inwestowanie we własne firmy.

W ocenie niemieckiej prasy, staliśmy się niezbędnym elementem tamtejszej gospodarki. Polacy podejmują pracę na tych stanowiskach, na które bardzo trudno (albo i bezskutecznie) znaleźć Niemca. Wolą oni pozostawać bezrobotnymi i pobierać zasiłek, niż w znoju zbierać truskawki czy szparagi.

Stereotyp Polaka kombinatora i pijaka odchodzi do lamusa. Może nowy sposób postrzegania nas przez sąsiada zza Odry, wpłynie na szersze udostępnienie dla nas niemieckiego rynku pracy?

Wizerunek polskiego robotnika rolnego, potwierdza raport sporządzony na ten sam temat przez Instytut Spraw Publicznych. Jego pracownicy są zaskoczeni tak szybką zmianą w ocenie Polaków ze strony niemieckich farmerów.

Źródło: farmer.pl/ Das Bilt