Według rolników mało jest spraw ważniejszych dla europejskich obywateli niż bezpieczeństwo i stabilność dostaw żywności produkowanej w sposób zrównoważony.

Zdaniem Copa – Cogeca należy utrzymać płatności bezpośrednie dla rolników, a zmiany w WPR po 2013 roku powinny skupić się na zwiększeniu stabilności rynkowej dla konsumentów oraz na umacnianiu roli produkcyjnej rolników. W tym celu potrzeba nowych narzędzi do walki z wahaniami rynkowymi oraz umacniających pozycje rolników w łańcuchu żywnościowym. Te działania muszą być wspierane przez nową politykę, aby rolnicy i spółdzielnie mieli większy dostęp do narzędzi zwiększających konkurencyjność i pozwalających dostosować się do zmian klimatu, zwłaszcza ograniczeń wody.

Ponadto jak zaznaczają działacze Copa – Cogeca przy właściwych zachętach , rolnicy mogliby dostarczać więcej usług dla terenów wiejskich, takich jak ochrona naturalnych siedlisk, utrzymanie bioróżnorodności, zapobieganie powodziom czy polepszenie zdolności zatrzymania wód i zapobieganiu pożarom.

- Potrzebujemy solidarności finansowej w oparciu o odpowiedni budżet, przy sprawiedliwym i równym traktowaniu wszystkich rolników oraz wzięcia pod uwagę zróżnicowanych warunków. Na pewno nie chcemy dalszej renacjonalizacji WPR ani wzrostu udziału współfinansowania, gdyż mogłoby to doprowadziłoby to do zachwiania konkurencji i zagroziłoby wspólnemu rynkowi – powiedział Padraig Walshe.

Źródło: farmer.pl