Wybór Francji nie jest przypadkowy, bowiem właśnie w tym kraju 250 lat temu  w Lyon z inicjatywy francuskiego weterynarza Claude’a Bourgela powstała pierwsza na świecie  szkoła weterynaryjna. Dlatego też rok 2011 został uznany przez Senat USA i upamiętniony  przez OIE, FAO i FDA jako Światowy Rok Weterynarii .

Z tej okazji Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) zorganizują wspólnie szereg działań wskazujących znaczenie weterynarii w systemie ochrony zdrowia. Część z nich odbędzie się między innymi podczas Międzynarodowego Zielonego Tygodnia w Berlinie (od 21 do 30 stycznia), Międzynarodowego Salonu Agrokultury w Paryżu od 19 do 27 lutego oraz czwartej edycji Tygodnia Weterynarii Unii Europejskiej współorganizowanego z Federacją Weterynarzy Europy (FVE), który rozpocznie się 16 maja.

Jak udało się nam dowiedzieć, kształtowanie publicznej świadomości na temat tego, jak ważną rolę w codziennym życiu ludzi odgrywają lekarze weterynarii jest głównym celem partnerstwa DG SANCO i OIE na rok 2011.  Dlatego też w trakcie trwania Światowego Roku Weterynarii instytucje te  zorganizują szereg akcji edukacyjnych, sympozjów, konferencji oraz imprez towarzyszących, podczas których będą mówić nie tylko o problemach współczesnej weterynarii, jej związkach z ochroną zdrowia ludzkiego, ale także o zaletach i tradycjach  tego zawodu.

- Istotą naszego partnerstwa jest szerzenie przekazu, że w dzisiejszych czasach weterynarze odgrywają kluczową rolę w tworzeniu strategii Jednego Zdrowia (ludzkiego i zwierzęcego). Weterynarze są jedynymi, odpowiednio wykwalifikowanymi specjalistami, którzy mogą zapewnić zdrowie zarówno zwierząt, jak i ludzi – mówi Bernard Van Goethem, dyrektor generalny  DG SANCO.