Każde z wspomnianych dwóch państw obejmuje ochroną oznaczenia geograficzne drugiego kraju, a wszystkie produkty chronione wymienione zostały wymienione w Załączniku 1 do omawianej umowy – informuje  FAMMU/FAPA.  W przypadku owoców i warzyw wszystkie unijne nazwy chronione będą również objęte ochroną na terenie Szwajcarii, natomiast dla szwajcarskich produktów ogrodnictwa na terenie Unii Europejskiej chronione będą jedynie dwie nazwy – z owoców „Poire à Botzi” oraz z warzyw „Cardon épineux genevois”.