Urodzaj większości produktów rolnych był w zeszłym roku, z długoterminowego punktu widzenia, bardzo dobry. Ceny skupu, szczególnie w przypadku produkcji roślinnej, były korzystnie. Według danych Związku, w 2010 roku ta gałąź produkcji rolnej uzyskała zysk w wysokości 5,1 mld CZK.

Ceny skupu produktów rolnych po raz pierwszy przewyższyły (i to o 11 proc.) ceny z okresu sprzed wejścia Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Podczas, gdy ceny produktów roślinnych rosły, produkty pochodzenia zwierzęcego taniały. 

Związek Rolniczy RCz podkreślił, że koszty produkcji w czeskim rolnictwie wzrosły od roku 2004 o 22 proc., czyli dwukrotnie szybciej niż ceny produktów rolnych, a ceny oleju napędowego i energii elektrycznej są jednymi z najwyższych w UE.

Zeszłoroczny urodzaj jest według specjalistów jednym z najlepszych w ubiegłym dziesięcioleciu. Zbiór zbóż był w porównaniu do ubiegłego roku o jedną piątą wyższy, ziemniaków - o 18 proc., buraków cukrowych - o 13 proc., a rzepaku - o 3 proc. Ceny skupu produktów rolnych w przeciągu 11 miesięcy 2011 roku wzrosły średnio o jedną piątą. Największy wzrost zanotowano w przypadku produktów roślinnych - o blisko 40 proc.

Czeskie rolnictwo od wejścia do UE przynosi zyski, w szczególności dzięki unijnym dotacjom. Zgodnie z dotychczas opublikowanymi oficjalnymi danymi Czeskiego Urzędu Statystycznego, najwyższe zyski, przewyższające 10 mld CZK, branża rolnicza odnotowała w 2008 roku. 

Oficjalne podsumowanie sytuacji finansowej branży w 2011 r. Czeski Urząd Statystyczny opublikuje w marcu.