Duże niemieckie firmy Tönnies, Wiesenhof i Wiltmann podejrzewane są o fałszowanie składów w swoich wyrobach wędliniarskich – doniosły niemieckie media. Jak poinformowały ogólnokrajowy tygodnik Spiegel i rozgłośnia radia NDR, wyroby tych zakładów miały zawierać mięso oddzielone mechanicznie, co nie było uwzględniane na etykietach.

Zarzuty dotyczą wędlin drobiowych produkowanych przez Tönnies , Wiesenhof i Wiltmann. Potwierdziły je badania laboratoryjne przeprowadzone przez profesora uniwersytetu w Bremerhaven, Stefana Wittke. Wyniki tych badać posłużą jako dowody w śledztwie.

Badania te zostały zlecone przez Spiegel i NDR. Przebadano łącznie 30 próbek kiełbasy drobiowej i mięsa drobiowego od różnych producentów. W 9 próbkach wędlin wykryto mięso oddzielane mechanicznie. Co ciekawe, wynik pozytywny dało badanie czterech kiełbas sprzedawanych jako produkty ekologiczne.

Stefan Wittke opracował nową metodę wykrywania tego składnika w produktach wędliniarskich, co do tej pory było prawie niemożliwe – donosi rolniczy portal Agrarheute. Pięć z dziewięciu przebadanych produktów, które uzyskały wynik pozytywny, zostało wyprodukowanych przez zakłady wchodzące w skład Grupy Tönnies – największego w Niemczech producenta mięsa. Pozytywny wynik dały też testy dwóch produktów z zakładów Franza Wiltmanna ze Wschodniej Westfalii, oraz jeden produkt firmy Wiesenhof i jeden pochodzący z zakładów Mecklenburger Landpute GmbH. Na żadnym opakowaniu nie podano, że produkt zawiera MSM, czyli mięso odseparowane mechanicznie, czego wymagają przepisy.

Firmy należące do Tönnies Holding ostro zakwestionowały słuszność zastosowanej metody badawczej i oświadczyły, że nie stosują mięsa oddzielonego mechanicznie w swoich wyrobach. Podobnie uczyniła firma Wiesenhof oraz rzecznicy Wiltmanna i Mecklenburger Landpute GmbH.
Medialne doniesienia odbiły się jednak głośnym echem w Niemczech. Zaniepokojenie wyraziły też organizacje konsumenckie. Sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia, bo chodzi tu o podejrzenie oszustwa na olbrzymią skalę – uważa Agrarheute.