Z opinii TS wynika, że "umowa o wolnym handlu z Singapurem w swej obecnej formie nie może zostać zawarta przez Unię samodzielnie, gdyż niektóre z przewidywanych postanowień należą do kompetencji dzielonych między Unię a państwa członkowskie, a niektóre są wyłączną kompetencją państw Unii". Podobnie było w przypadku wcześniejszej umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA).

Wynika z tego, że zgodnie z obecnymi przepisami unijnymi umowa z Singapurem może zostać zawarta jedynie przez Unię i państwa członkowskie działające łącznie.