- W zasięgu KE są pewne decyzje - powiedział Tusk dodając, że polityka ma pewien wpływ na ceny. Wskazał przykład zwiększenia importu cukru spoza UE.