Właśnie osiągnięto najniższy poziom tego zwrotu - wskazuje Reński Związek Rolników (RLV). - To nowy najniższy poziom. RLV przypomina, że w okresie od 1950 do 1955 zwrot ten wyniósł 62,6 centa. Następnie zmniejszył się do 54,8 centa w latach 1960 - 1965, do 44 centów okresie od 1980 do 1985 oraz do 29,3 centa w czasie od 1990 do 1995. Jak widać ten zwrot wciąż ma tendencję spadkową.

Jeśli rozpatrzy się tę zależność w odniesieniu do poszczególnych płodów rolnych, to widać tu bardzo duże zróżnicowanie. Wydane w roku gospodarczym 2006/07 przez obywateli Niemiec 1 EUR na produkty zbożowe (głównie chleb) dało zwrot 4,4 centa, w przypadku ziemniaków to już 30,4 centa, dla mięsa i wyrobów masarskich średni zwrot wyniósł 23,3 centa, zaś dla mleka i produktów mleczarskich 38 centów.

Źródło: ISN/farmer