Należy uprościć wymogi administracyjne i ulepszyć procedurę wyboru programów. Ponadto, potrzebna jest większa przejrzystość i koordynacja pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją Europejską, aby programy były bardziej efektywne - takim tonie wypowiadają się unijni przywódcy rolników w Brukseli.

- Promocja produktów rolnych jest ważną polityką i będzie odgrywała coraz większą rolę w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej. Wobec stopniowego otwierania granic coraz ważniejsze staje się promowanie unijnych produktów rolnych na rynku wewnętrznym, aby konsumenci poznali wysokie standardy jakości i produkcji. Ambitna polityka promocji pomoże również utrzymać i zwiększyć udział Unii Europejskiej w rynkach krajów trzecich, wobec coraz większej konkurencji na świecie - mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: farmer.pl