Według Komisji Europejskiej ponad 145 milionów euro przeznaczono na owoce i warzywa, a nieco mniej niż 105 milionów euro na mleko i przetwory mleczne. Władze unijne podkreśliły, że program będzie obejmował też działania edukacyjne mające na celu informowanie dzieci o kwestiach związanych z rolnictwem i edukowanie ich w zakresie zdrowego odżywiania.

Jako najbardziej zaludnione państwo członkowskie Niemcy otrzymają największą kwotę o łącznej wartości 35,3 mln euro. Francuzi są tuż za nimi i dostaną około 35,1 miliona euro. Podczas gdy około 24,6 miliona euro przeznaczono na program w zakresie owoców i warzyw dla szkół w Niemczech. Francja może spodziewać się nieco poniżej 18,0 milionów euro.

Francja dostanie nieco mniej za szkolny program mleczny, a mianowicie 17,1 miliona euro. Natomiast tylko 10,7 mln euro przeznaczono na mleko i przetwory mleczne dla niemieckich uczniów.

Włochy uzyskają drugą najwyższą kwotę na program „Owoce w szkole” - prawie 20,5 mln euro. Natomiast na program mleko w szkole jedynie 9,0 miliona euro.

Polska otrzyma 14,4 mln euro na program „Owoce w szkole” i 10,9 mln euro na program dotyczący mleka. Zgodnie z opublikowaną listą, pomimo Brexitu, 4,9 mln euro zostanie przekazanych do Wielkiej Brytanii w ramach programu mleko w szkole.

Komisarz ds. Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski podkreślił, że w obecnym kontekście pandemii koronawirusa jeszcze ważniejsze jest, aby dzieci w całej Unii Europejskiej wiedziały i rozumiały, skąd pochodzi produkowana żywność. Dzięki funduszom, uczniowie mogą się dowiedzieć się o żywieniu i rolnictwie, przyjmując jednocześnie zdrowe nawyki żywieniowe.