Poza ugrupowanie sprzedano 438 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów. Zwiększyły się wysyłki niemal wszystkich gatunków mięsa drobiowego, a w największym stopniu mrożonych kurcząt i ich kawałków oraz mrożonych kaczek i gęsi.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl