- W ciągu ostatniego roku doświadczyliśmy kumulacji kryzysów spowodowanych barbarzyńską agresją Rosji na Ukrainę. W 2023 r. będziemy kontynuować ambitny program dla obywateli - zajmiemy się problemem wysokich cen energii w celu zmniejszenia obciążeń dla rodzin i przedsiębiorstw w całej Europie, a jednocześnie przyspieszymy transformację ekologiczną. Będziemy bronić demokracji i praworządności w samej Unii i na świecie - zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wtórował jej wiceszef KE Marosz Szefczovicz: "W programie prac Komisji na następny rok określiliśmy nasze działania na rzecz sprostania najpilniejszym wyzwaniom, takim jak kryzys energetyczny, a także wzmożone wysiłki, jakie należy podjąć w kontekście wyzwań pokoleniowych. W tym samym duchu zobowiązujemy się również do zaproponowania środków UE, które zwiększą strategiczną autonomię Europy w zakresie surowców krytycznych, bo bez tych materiałów transformacja ekologiczna i cyfrowa po prostu nie będzie możliwa". Podkreślił, że wnioski z Konferencji w sprawie przyszłości Europy zostaną uwzględnione w wielu inicjatywach Komisji.

W kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie KE ma zaproponować na początku 2023 r. m.in. kompleksową reformę unijnego rynku energii elektrycznej, w tym oddzielenie cen energii elektrycznej od ceny gazu. Aby wesprzeć rozwój gospodarki wodorowej, Komisja zaproponuje utworzenie nowego Europejskiego Banku Wodoru, który na początek zainwestuje 3 mld euro w utworzenie unijnego rynku wodoru.

W 2023 r. Komisja podejmie również działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów i wpływu odpadów na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów żywnościowych i tekstylnych.

W oparciu o wnioski Konferencji w sprawie przyszłości Europy Komisja ma przeprowadzić przegląd unijnych ram zarządzania gospodarczego, aby upewnić się, że nadal są one adekwatne do zakładanych celów.

- Aby bronić naszych interesów, naszych zasad demokratycznych oraz pokoju i stabilności, przedstawimy unijną strategię kosmiczną na rzecz bezpieczeństwa i obrony, a także nową strategię UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Zaktualizujemy również nasz zestaw narzędzi sankcji, tak aby dotyczył on korupcji - wylicza KE.

- Zaproponujemy nowy program na rzecz ożywienia naszych stosunków z Ameryką Łacińską i Karaibami. Jednocześnie będziemy kontynuować naszą współpracę z kandydującymi (do UE) krajami Bałkanów Zachodnich, a także z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, z myślą o ich przyszłym przystąpieniu do Unii - czytamy w oświadczeniu prasowym.

Aby zapewnić odporność i bezpieczeństwo strefy Schengen, KE zaproponuje przepisy dotyczące cyfryzacji unijnych dokumentów podróży i ułatwień w podróżowaniu. W 2023 r. przedstawi także pakiet dotyczący obrony demokracji, w tym inicjatywę na rzecz ochrony przestrzeni demokratycznej UE przed obcymi interesami.

Dalszym krokiem będą negocjacje z Parlamentem Europejskim i Radą UE, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych, w przypadku których współprawodawcy zgadzają się podjąć szybkie działania.