Limit importu cukru (CN 1701) ustalono na 400 tys. ton, porównywalnie do poprzednich lat. Import cukru w ramach tego kontyngentu (o numerze porządkowym 09.4390) jest bezcłowy. Sprowadzony w ten sposób cukier nie może trafić do przemysłu spożywczego, lecz musi zostać wykorzystany na cele przemysłowe, np. produkcję bioetanolu lub kosmetyków.

Źródło: FAPA/FAMMU