Państwa członkowskie UE uzgodniły wspólne stanowisko w specjalnym komitecie ds. Rolnictwa. Następnie wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące płatności bezpośrednich, organizacji rynku i programów wsparcia obszarów wiejskich będą kontynuowane do końca 2021 r.

Jeśli negocjacje w sprawie finansowania UE i reformy WPR będą się przeciągać, państwa członkowskie UE są również gotowe na drugi rok przejściowy do końca 2022 r. Parlament Europejski chce również szybko zająć się rozporządzeniem przejściowym dotyczącym WPR i przyjąć je na posiedzeniu plenarnym w połowie maja.

Posłowie do PE mogą wybrać dwuletni okres przejściowy bez czekania. Chorwacka prezydencja w Radzie UE dąży do porozumienia w ramach rozmów trójstronnych z Parlamentem Europejskim w czerwcu.