Ambicje dotyczące WPR przyjaznej dla środowiska i klimatu powinny zostać osiągnięte z pomocą eko-regulacji. Dlatego w nadchodzącej reformie wszystkie państwa członkowskie UE musiałyby zaoferować swoim rolnikom rozwiązania ekologiczne. Udział rolników w rocznych premiach środowiskowych z pierwszego filaru WPR ma pozostać jednak dobrowolny.

Ponadto należy na to zarezerwować minimalną część budżetu rolnego UE.
Prezydencja niemiecka zwraca uwagę, że opinie ministrów rolnictwa UE w sprawie obowiązkowych przepisów ekologicznych z minimalnym budżetem były dotychczas podzielone. Przede wszystkim kraje UE obawiają się utraty pieniędzy w tym przypadku, jeśli ich rolnicy nie wezmą udziału w planowanych programach środowiskowych. Niemcy zajmują się teraz tym problemem w swoim dokumencie roboczym i proponują dwuletni okres przejściowy. W latach 2023 i 2024 niewykorzystane środki na regulacje ekologiczne powinny później zostać przeznaczone na wsparcie dochodów z I filara WPR.

Ponadto prezydencja Rady UE chciałaby nakazać wprowadzenie pola nieprodukcyjnego stanowiącego ponad 5 proc. gruntów ornych. Proponowany udział 5 + x procent gruntów odłogowanych ma zostać określony w podstawowych wymogach dotyczących płatności bezpośrednich (warunkowość rozszerzona). Państwa członkowskie UE, które chcą określić tylko grunty odłogowane, jako nieprodukcyjne grunty orne, muszą przestrzegać tylko 3 proc. odłogowania zamiast 5 + x. Międzyplony powinny być również możliwe na obszarach nieprodukcyjnych, ale wówczas z zastosowaniem współczynnika 0,3.

W Komisji Specjalnej ds. Rolnictwa niektóre państwa członkowskie UE ze szczególnym zadowoleniem przyjęły lata przejściowe dla przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Niemniej jednak znaczna liczba krajów członkowskich UE, głównie wschodnioeuropejskich, pozostaje sceptycznie nastawiona do obowiązkowych przepisów ekologicznych z minimalnym budżetem. Kilku przedstawicieli komitetu opowiedziało się również za pozostawieniem obecnego obszaru nieprodukcyjnego w wysokości 5 proc., zgodnie z zazielenianiem ekologicznych obszarów priorytetowych.