Najwięcej licencji na eksport wydano na świeże mięso i dotyczyły 155,5 tys. ton co stanowiło 69,5 proc. całej puli eksportowej. Licencje na eksport mrożonego mięsa oraz żywca dotyczyły odpowiednio 47,4 tys. ton (21,2 proc.) oraz 20,8 tys. ton (9,3 proc.).

Mimo tego, że obniżyły się refundacje do eksportu żywca i mięsa wołowego, blisko o 50 proc., to nadal obserwowany jest duży eksport tych towarów. Przyczynami są wysokie ceny wołowiny na rynku światowym a także ograniczona jej podaż pochodząca od głównych producentów - podaje FAMMU/FAPA.