Zniesione zostaną wszystkie taryfy, z wyjątkiem ceł na ryż i cukier. Cła na cukier mogą ulec zmianie dopiero po skończeniu przez Brukselę reformy tego rynku, czyli w 2015 r. Porozumienie w sprawie handlu ryżem może mieć swój finał nieco wcześniej. Hiszpania, Francja i Portugalia chciały, by na listę produktów „wrażliwych” wciągnięto również banany. Na razie tak się nie stało, ale Komisja Europejska nie zamknęła jeszcze tej debaty.

Źródło: Agrobiznes