PRZEGLĄD PRASY: Cross – compliance to zbiór zasad mających na celu przestrzeganie dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska – pisze Barbara Kociakowska.
Jednym z podstawowych założeń jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, przede wszystkim gnojowica.
Choć rolnicze wykorzystanie gnojowicy jest jednym z najlepszych sposobów, wymaga odpowiedniego areału do nawożenia, a także odpowiednich warunków, by ją magazynować i przewozić.

Zaleca się by:
- jednorazowo stosować nie więcej niż 50 m sześc. na hektar.
- częstotliwość stosowania 13 – 22 dni w zależności od zwięzłości gleby
- dawka nawozu mineralnego, zastosowana w ciągu roku, nie może przekraczać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na hektar użytków rolnych.

Jak podkreśla Zofia Krzyżanowska, radca generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: - trwająca od pewnego czasu w krajach UE dyskusja „dlaczego dopłacać do rolnictwa?” staje się groźna dla Polski i innych krajów które do Wspólnoty przystąpiły niedawno. Twierdzi ona, że zamiast pytać dlaczego, lepiej postawić pytanie za co rolnikom płacimy? Przecież gospodarz prowadząc produkcję, dba o walory przyrodnicze, jest strażnikiem krajobrazu, przyrody.

Źródło: Gazeta Współczesna