Spośród 27 krajów członkowskich 21 wyraziło swoją dezaprobatę dla dopuszczenia do rynku unijnego takich towarów. Komisarz unii ds. przemysłu -Gunter Verheugen, popiera odblokowanie rynku Wspólnoty dla "chemicznych kurczaków" z USA. Natomiast komisarz unii ds. zdrowia Androulli Vassiliou, jest za utrzymaniem embarga, podobnie uważa komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel.

Unijne związki farmerów COPA i COGECA zaapelowały do Unii o wstrzymanie się z planami odblokowania zakazu importu. Związkowcy uważają, że ewentualne zniesienie tego zakazu doprowadzi do pojawiania się na rynku mięsa gorszej jakości i spowoduje niesprawiedliwą przewagę amerykańskich producentów nad unijnymi producentami.

Komisarz unii ds. zdrowia Androulla Vassiliou, stwierdziła natomiast, że w przypadku zniesienia tego zakazu, unijni producenci powinni mieć możliwość stosowania podobnej technologii produkcji, co Amerykanie.

Zapowiedź uchylenia zakazu ma zapewnić przede wszystkim dobrą atmosferę rozmów i ocieplenie kontaktów przed szczytem UE-USA w czerwcu bieżącego roku. Jeśli zaś zakaz nie zostanie uchylony, Komisja Europejska będzie mogła zrzucić odpowiedzialność na kraje członkowskie.

Źródło: FAMMU/FAPA, farmer.pl