Największe straty poniosą producenci wołowiny z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji, którzy boleśnie odczują przewidywany wzrost importu o 200 tys. ton rocznie z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju - twierdzą autorzy raportu.

W ubiegłym roku Unia Europejska i Mercosur wznowiły rozmowy, które znajdowały się w impasie od 2004 roku, celem stworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie. Negocjatorzy mają nadzieję osiągnąć porozumienie w dalszej części tego roku.
Jednak rozmowom sprzeciwiają się rządy, m.in. Francji i Irlandii, gdzie wpływowe lobby rolne ostrzegają, że wzrost taniego importu może wyrzucić wielu unijnych producentów z rynku.

Raport został przygotowany dla departamentu rolnictwa Komisji przez unijne centrum badawcze JRC i zostało przedstawione w czwartek w Brukseli przedstawicielom handlowym UE. Raport pozostaje poufny, ale Reuters dotarł do jego kopii. Wynika z niego że w Europie może ubyć 33 tys. miejsc pracy w rolnictwie, jeżeli porozumienie UE-Mercosur zostanie zaaprobowane w dotychczasowym kształcie.
Ogólny wpływ ewentualnego porozumienia UE-Mercosur o wolnym handlu będzie negatywny jeżeli chodzi o unijny sektor rolny, ale jego konsekwencje będą się znacząco różnić w zależności od segmentów produktowych i regionów - twierdzą autorzy raportu.

Do 2020 roku produkcja wołowiny w UE spadnie o ponad 150 tys. ton rocznie, a ceny producentów tego mięsa obniżą się o blisko osiem procent, głosi raport.

Irlandia odnotuje roczny spadek przychodów rolnych o ponad cztery procent do 2020 roku z racji wysokiego udziału wołowiny w całości produkcji rolnej. Dochody farmerów w Wielkiej Brytanii i Francji spadną odpowiednio o trzy i dwa procent, wynika z raportu.

Eksport zbóż z UE do czterech krajów Mercosur wzrośnie o około milion ton rocznie do 2020, natomiast porozumienie będzie miało niewielki wpływ na unijną produkcję cukru oraz ceny tego surowca, twierdzą autorzy.

Departament handlowy Komisji podał, że porozumienie handlowe UE-Mercosur przyniesie obu stronom korzyści ekonomiczne netto w wysokości 4,5 miliarda euro rocznie.