Zdaniem Copa – Cogeca należy utrzymać płatności bezpośrednie dla rolników w WPR po 2013 roku, jeśli nadal mają oni dostarczać ogromnych dóbr publicznych, dzięki dbaniu o tereny wiejskie i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Natomiast w związku z nowymi wyzwaniami, jakimi są rosnące wahania na rynku oraz rosnące zapotrzebowanie na żywność na świecie przyszła WPR musi zapewnić lepsze funkcjonowanie rynków. Zaś istniejące instrumenty zarządzania rynkiem muszą zostać utrzymane.

Jak podkreśla Gerd Sonnleitner, wiceprzewodniczący Komitetu Copa rozważane są też nowe narzędzia do walki z wahaniami na rynku, takie jak kontrakty, sieci bezpieczeństwa i ubezpieczenia ryzyka. Ponadto należy umocnić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym. Jednym ze sposobów byłaby koncentracja podaży poprzez rozwój organizacji producenckich, zwłaszcza spółdzielni.

Źródło: farmer.pl