Według niderlandzkiego ministerstwa rolnictwa około dwie trzecie wzrostu wynika z wyższych cen eksportowych, a około jednej trzeciej ze wzrostu eksportu. W 2019 roku wzrósł nie tylko eksport towarów rolnych, ale także maszyn rolniczych, materiałów do budowy szklarni i maszyn dla przemysłu spożywczego. Eksport tzw. towarów związanych z rolnictwem zwiększył w porównaniu z 2018 r. o 8 proc., do 9,9 mld euro. 

Podobnie jak w poprzednich latach w 2019 roku, jedna czwarta całkowitego eksportu produktów rolnych, o wartości 23,6 mld euro trafiła do Niemiec, a następnie do Belgii (10,8 mld euro), Wielkiej Brytanii (8,7 mld euro) i Francji (7,7 mld euro). Te cztery kraje absorbują 54 procent całkowitego holenderskiego eksportu rolnych rolnego. 

Największy bezwzględny wzrost holenderskiego eksportu produktów rolnych w 2019 r. dotyczy Niemiec (+ 878 mln euro). Drugie miejsce zajmują Chiny (+ 538 mln euro), z 22-procentowym wzrostem w ciągu roku, głównie w wyniku dużego wzrostu eksportu wieprzowiny i mleka w proszku dla niemowląt.

Eksport pierwotnych (nieprzetworzonych) i wtórnych (przetworzonych) towarów rolnych wygenerował w ubiegłym roku prawie 42 miliardy euro dla niderlandzkiej gospodarki: to jest wartość eksportu minus wartość importu potrzebnych towarów i usług do produkcji i eksportu towarów. Zdecydowaną większość stanowiły (92 procent)  produkty holenderskie, resztę (8 procent) to towary, które najpierw zostały przywiezione, a następnie opuściły Niderlandy po ograniczonym przetworzeniu.

Niderlandy najwięcej zarabiają na eksporcie kwiatów i roślin (5,8 mld euro), nabiału i jaj (4,3 mld euro), mięsa (4,0 mld euro) i warzyw (3,5 mld euro).