O sytuacji dotyczącej zniesienia rosyjskiego embarga na import polskiego mięsa poinformował unijny komisarz ds. zdrowia i ochrony praw konsumentów Markos Kiprianu.

Minister Rolnictwa Rosji Aleksiej Gordiejew oświadczył 26 kwietnia, że Moskwa jest przygotowana do następnego etapu negocjacji z Polską o dostawach polskiego mięsa do Federacji Rosyjskiej. - Uzasadniliśmy swoją pozycję. Nadal będziemy chronić swój rynek od mięsa złej jakości, które dostarczano z Polski. Niestety, takie zjawiska ponownie zostały wykryte na polskim rynku - powiedział dziennikarzom A.Gordiejew. Poinformował on, że oprócz rosyjskiej służby weterynaryjnej, również Europejska Federacja, zrzeszająca ekspedytorów, przewoźników i firmy, zajmujące się odprawami celnymi, wykryły na polskim rynku mięso złej jakości, już przygotowane w celu dostarczenia do Rosji.

Podczas rozmów w dniach 21-22 kwietnia, które odbyły się na Cyprze, w mieście Limassol, Gordiejew i Kiprianu nie doszli do porozumienia dotyczącego zniesienia rosyjskiego embarga. Podczas spotkania z przedstawicielami Niemiec i Polski, które miało miejsce w Moskwie w dniach 12-13 marca, Federalna Służba Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Nadzoru przedstawiła europejskim weterynarzom pretensje dotyczące jakości polskich produktów. Spotkanie odbyło się po uzyskaniu wyników z kontroli, dokonanej w przez rosyjskich ekspertów w polskich rzeźniach.

Tymczasowy zakaz importu polskiego mięsa i warzyw Rosja wprowadziła w 2005 roku w związku z podejrzeniem, że polskie przedsiębiorstwa dokonywały ponownego eksportu (reeksportu) produkcji pochodzącej z krajów trzecich, w których istnieje zagrożenie weterynaryjne i fitosanitarne.

Polska ze swojej strony w listopadzie 2006 r. zgłosiła veto w sprawie rozpoczęcia negocjacji pomiędzy Rosją i UE . Jednocześnie Polska zażądała od Moskwy zniesienia embarga na dostawy do Federacji Rosyjskiej polskiego mięsa i produktów roślinnych.

Obecnie obowiązujące Porozumienie o partnerstwie i współpracy pomiędzy Rosją i UE nabrało mocy prawnej w 1997 r. Termin obowiązywania tego porozumienia upływa 1 grudnia 2007 r.

Komisja Europejska od samego początku zaznaczała, że nie ma podstaw dla dalszego utrzymywania embarga na polską produkcję, i że embargo jest środkiem „nieproporcjonalnym” w stosunku do wykrytych naruszeń. Jednocześnie, urzędnicy UE uznali, że Polska dopuściła się pewnych uchybień wobec norm europejskich, obowiązujących w zakresie eksportu mięsa.

Źródło: