Obrażenia 47-letniego Rumena Poroszanowa opatrzono w klinice wojskowej w Sofii. Premier Bojko Borysow powiązał napaść na Poroszanowa z tym, że jego agencja walczy z nadużyciami w korzystaniu z unijnej pomocy. Podkreślił, że od 2010 roku Bułgaria wykorzystała o 54,5 proc. więcej unijnej pomocy dla rolnictwa, a jednocześnie położono kres wielu nielegalnym machinacjom w tej dziedzinie.

Poroszanow kieruje agencją od marca 2011 roku. Sprawców napaści nie ustalono.