Operacja, koordynowana przez Europol i Interpol, trwająca od grudnia 2020 r. do końca czerwca 2021 r., została przeprowadzona w 72 krajach, w tym w Polsce. W bieżącym roku działania policji tych państw skupiły się na niecertyfikowanych napojach alkoholowych, miodzie, koninie, zbożach i produktach zbożowych.

W Hiszpanii przeprowadzono 2300 kontroli i inspekcji w centrach dystrybucji, sklepach, magazynach, halach przemysłowych, środkach transportu, kontenerach, w portach i na lotniskach. Stwierdzono ponad 1600 wykroczeń administracyjnych i 16 przestępstw kryminalnych. Aresztowano lub wszczęto dochodzenie przeciwko 120 osobom, którym zarzuca się przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu, fałszowanie dokumentów i oszustwa. Skonfiskowano ponad 600 ton produktów roślinnych i 116 tys. litrów napojów alkoholowych.

Kontrole policyjne dotyczyły m.in. podrabiania i fałszowania produktów żywnościowych, oszukańczego etykietowania ich, nielegalnej dystrybucji i przestępstw gospodarczych. Przy popełnianiu przestępstw stwierdzono różny sposób działania - od fałszowania dokumentacji po wwóz podrobionego alkoholu nie odpowiadającego deklarowanej jakości, a także fałszowanie plomb i stempli na opakowaniach.

Podczas operacji w La Rioja i dwóch innych hiszpańskich regionach skonfiskowano 300 tys. butelek podrobionego wina, 47,6 tys. litrów whisky oraz 9,5 tys. litrów innego alkoholu, wykorzystywanego w produkcji. Przestępcy używali barwników, które miały poprawiać jakość napojów. W tej akcji zatrzymano 14 członków grup przestępczych.

We współpracy z policją portugalską i przy wsparciu Europolu hiszpańska Gwardia Cywilna rozbiła wielką międzynarodową siatkę handlarzy owocami morza, które nie nadawały się do spożycia przez ludzi. Zatrzymano osiem osób i wszczęto śledztwo przeciwko 7 spółkom handlowym. Skonfiskowano też 12 statków i 25 pojazdów.

W globalnej operacji OPSON X oszustwa związane z handlem fałszywą żywnością w Europie oceniono na 53,8 mln euro - poinformowała Gwardia Cywilna w komunikacie.