Od 2004 r. beneficjenci, w ramach refundacji, otrzymali w sumie 12 mld zł.
Łączna wartość wniosków o płatności pośrednie, skierowanych do Komisji Europejskiej wzrosła do ponad 2,5 mld euro, czyli 29,51 proc. alokacji na lata 2004-2006 – z tego tylko w lutym Polska przekazała do Komisji Europejskiej 8 wniosków o refundację na kwotę blisko 156 mln euro.
Kwota środków zrefundowanych przez KE w lutym 2007 r. wyniosła prawie 261 mln euro. A do dziś otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej z tytułu płatności pośrednich blisko 2,3 mld euro, co stanowi ok. 26,5 proc. dostępnej alokacji.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego