W Polsce średnia cena wołowiny (dla bydła dorosłego R3) była niższa niż średnia europejska ponieważ wynosiła 301,60 euro za 100 kg.

Dla tusz młodego bydła klasy R3 średnia europejska cena wynosiła 347, 90 euro za 100 kg i była o 8 proc. wyższa niż przed rokiem. Tendencja wzrostowa utrzymała się również dla wolców i krów. Średnia cena dla tusz z wolców w UE wzrosła o 9,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 325,61 euro/100kg. Z kolei średnie ceny krów wyniosły 257,50 euro/100kg, a jałówek 343,79 euro/100kg.