Według ostatecznych wyników Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) wzrost cen żywności był jeszcze wyższy i wyniósł 18,7 proc. Tymczasowe dane zostały w ten sposób potwierdzone.

Dodatkowo oznacza to dalszy wzrost, bo w sierpniu wyniósł on 16,6 proc. Mediana inflacji żywności wyniosła w lipcu 14,8 proc., 12,7 proc. w czerwcu i 11,1 proc. w maju.

Dużą rolę odegrał też przyspieszony wzrost cen wielu innych towarów, zwłaszcza żywności. Według statystyków, artykuły spożywcze podrożały już siódmy miesiąc z rzędu w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost tłuszczów i olejów jadalnych był ponownie szczególnie znaczący i wyniósł 49,0 proc.

Ceny w sklepach na nabiał i jaja również wzrosły powyżej średniej, średnio o 29,1 proc. Wysokie ceny gazu i energii elektrycznej mają szczególny wpływ na energochłonną produkcję przetworów mlecznych; Ponadto dostępność surowców jest stosunkowo niewielka ze względu na ograniczone dostawy mleka surowego.

Destatis odnotował średni wzrost cen w wysokości 19,5 proc. na mięso i przetwory mięsne. Pieczywo i produkty zbożowe wzrosły w ciągu roku o 18,5 proc. W odniesieniu do całej grupy produktowej, wzrost cen poniżej średniej zanotowano w przypadku warzyw 14,8 proc. i owoców 6,2 proc.