Pełny spis rolny odbywa się w krajach Unii Europejskiej co dziesięć lat.

Ostatni spis rolny przeprowadzony w  2010 r. wykazał, że prawie 23 miliony osób jest zatrudnionych w 12 mln gospodarstw, które znajdują się na terenie 27 krajów UE.

Do grona tych osób zaliczają się rolnicy, członkowie ich rodzin oraz oddzielnie zatrudniane osoby, nie zawsze w pełnym wymiarze godzin.

Liczba osób zatrudnionych w rolnictwie zawsze jest przedstawiana w Rocznych Jednostkach Roboczych (RJR), które wyrażają liczbę osób pracujących w rolnictwie w odniesieniu do zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

Dlatego w 2010 r. całkowita siła robocza gospodarstw w UE-27 wynosiła 9,7 mln RJR, z czego 7,5 mln RJR (77 proc.) stanowiły rodziny, 1,4 mln RJR (15 proc.) osoby stale zatrudnione spoza rodziny, oraz 0,8 mln RJR (8 proc.) to były osoby zatrudniane nieregularnie w gospodarstwach spoza rodziny - pracujące dorywczo.

Wśród wszystkich krajów UE to właśnie Polska charakteryzuje się największą siłą roboczą zatrudnioną w rolnictwie (1,9 mln RJR).

Za nami są: Rumunia (1,6 mln RJR), Włoch( 1,0 mln RJR), Hiszpania (0,9 mln RJR), Francja (0,8 mln RJR) i Niemcy (0,5 mln RJR).

W sumie te sześć państw stanowi prawie 70 proc. całkowitej siły roboczej w gospodarstwach w RJR dla całej Unii Europejskiej.