Resort rolnictwa w opublikowanym w czwartek na swojej stronie internetowej komunikacie przekazał, że w poniedziałek minister udaje się do Brukseli, gdzie rozpoczną się negocjacje Polskiego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

- Podczas spotkania szef resortu rolnictwa poinformował, że w najbliższy poniedziałek udaje się do Brukseli, gdzie rozpoczną się negocjacje w sprawie Polskiego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - podało MRiRW.

Cytowany w komunikacie Kowalczyk podkreślił, że polski plan zakłada rozwiązania "umiarkowane". "Nie chcemy być liderami w wygórowanych założeniach ochrony środowiska, ponieważ już chronimy je odpowiednio" - przekonywał wicepremier i minister rolnictwa.

Pod koniec stycznia unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski informował, że polski plan strategiczny mógłby być w czerwcu zatwierdzony przez Komisję Europejską. Krajowy Plan Strategiczny dla WPR jest dokumentem, który przygotowuje i konsultuje z Komisją każde państwo członkowskie. Polski projekt planu został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

Dokument ten jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

Plan ma wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan ma sprzyjać też produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.