W Austrii tylko 3,1 proc. niosek utrzymywanych jest w klatkach, w Niemczech ten odsetek wynosi 11,3 proc. , a w Holandii 15,5 proc. W krajach tych dominuje chów ściołowy (2/3 pogłowia).
Z ponad 100 mln ptaków utrzymywanych poza klatkami 26,4 proc. utrzymywanych jest na ściółce, 12,2 proc. na wolnych wybiegach, a 3,8 proc. utrzymywanych jest w gospodarstwach ekologicznych.
W Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Luksemburgu prawie 90 proc. niosek utrzymywano na ściółce,na wolnym wybiegu lub w sposób ekologiczny.