Średnia cena żywca wieprzowego w krajach Wspólnoty w lipcu wynosiła 157,03 EUR/100kg i była o 5 proc. wyższa niż w tym samym okresie w 2010 r.

Trzoda chlewna była w większości krajów droższa w lipcu niż w czerwcu, od tej tendencji odbiegały ceny żywca w takich krajach jak: Estonia, Francja, Litwa, Malta i w krajach Beneluksu – tam w lipcu nie można było zarobić na trzodzie.

Wśród liczących się producentów wieprzowiny większe zmiany ceny zaobserwowano jedynie w Polsce (wzrost o 1,5 proc. dla cen wyrażonych w EUR).