Copa – Cogeca domaga się, aby Komisja Europejska zwiększyła ilości produktów kwalifikowanych do wycofania oraz ilość wspólnotowych rekompensat za wycofanie z rynku. Zdaniem tych największych w Europie organizacji rolniczych udoskonalone instrumenty zapobiegania kryzysom i zarządzaniem nimi powinny wejść w życie koniecznie jeszcze przed rozpoczęciem letniej kampanii dla owoców.

- Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania , wielu rolników będzie musiało zakończyć swoją działalność i będziemy świadkami jeszcze większego odpływu ludności z obszarów wiejskich UE – powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: farmer.pl