Tego samego dnia ukazało się także Rozporządzenie (UE) nr 1061/2011 ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu. Także one pozostały na zerowym poziomie. Rozporządzenia te weszły w życie z dniem 21 października 2011 roku i stosowane są bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.