Tygodnik podkreślił, że produkcja rolna na Węgrzech wzrosła w 2016 roku szósty rok z rzędu - rekordy osiągnięto w produkcji roślin uprawnych, mimo kryzysu na międzynarodowych rynkach zwiększyła się produkcja zwierząt hodowlanych, a także wzrosło zatrudnienie w sektorze rolnym i eksport.

Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH) produkcja rolna wzrosła w 2016 roku o 5,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęła wartość 2,6 bln forintów (8,5 mld euro).

Wynik ten sektor rolny zawdzięcza przede wszystkim produkcji roślin, która wzrosła pod względem ilości o 12,9 proc., a pod względem wartości (w cenach bazowych) o 8,2 proc. W szczególności wysokie były plony słonecznika (1,9 mln ton), rzepaku (882 tys. ton) i soi (181 tys. ton). Historyczny rekord osiągnęły też plony jęczmienia i kukurydzy. Wydajność upraw pszenicy (5,4 tony na hektar) była najwyższa od 28 lat.

Wzrosła także produkcja zwierząt hodowlanych - pod względem ilości o 3,1 proc., a pod względem wartości o 1,1 proc. - do 866 mld forintów (2,8 mld euro). Według danych Rolnego Instytutu Badawczego poddano ubojowi 4,7 mln świń - pod względem wagi żywca o 5,7 proc. więcej niż w 2015 roku - oraz 108 tys. sztuk bydła (pod względem wagi żywca o 7,5 proc. więcej).

Kraj dotknęła wprawdzie ptasia grypa, ale jej skutki stały się odczuwalne dopiero w listopadzie, dzięki czemu w skali rocznej wzrosła na Węgrzech także produkcja drobiu - również o 7,5 proc. - oraz jaj (o 2 proc.).

Wartość eksportu artykułów rolnych wzrosła w 2016 roku do 8 mld euro. Handel zagraniczny artykułami rolnymi wzrósł od 2010 do 2016 roku o ponad jedną trzecią.

Według danych KSH o 6,8 proc. wzrosła również liczba osób zatrudnionych na pełny etat w rolnictwie - do 217 tys.

Ministerstwo rolnictwa Węgier uważa, że rekordy te to zasługa nie tylko dobrej pogody. - W ostatnich latach poprawił się też park maszynowy, technologia rolna i wzrosła wiedza fachowa producentów - powiedział tygodnikowi "Figyeloe" przedstawiciel resortu.

Przedstawiciele ministerstwa i eksperci sądzą jednak, że rekordów tych nie uda się powtórzyć w roku bieżącym. Ostatnie tygodnie przyniosły niekorzystną pogodę - przymrozki dotknęły ok. 40 tys. ha upraw. W niektórych komitatach (województwach) przemarzły uprawy winorośli i owoców.

Tygodnik "Figyeloe" podkreśla przy tym, że Węgry są beneficjentem netto funduszy unijnych i chociaż pod względem wartości przypada na nie 2 proc. unijnej produkcji rolnej, to otrzymują 3,2 proc. unijnych dopłat rolnych (w latach 2015-2020 7,6 mld euro).