Wiceszef KE w swoim przemówieniu na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów - unijnego ciała doradczego, w którym zasiadają samorządowcy - skupił się na nowej strategii handlowej UE.

- Już teraz mamy najlepszą sieć umów handlowych na świecie (…) Umowy te wspierają naszą znaczną nadwyżkę handlową, co jest prawdziwym sukcesem gospodarczym Unii Europejskiej. W 2019 roku wyeksportowaliśmy towary i usługi o wartości ponad 3,1 bln euro, a zaimportowaliśmy o wartości 2,8 bln euro - mówił Dombrovskis.

Dodał, że Unia musi nadal "budować na tym fundamencie", biorąc pod uwagę, że w następnej dekadzie 85 proc. światowego wzrostu będzie miało miejsce poza UE.

Nowy system skarg dla przedsiębiorców

Wiceszef KE podkreślił, że Unia kładzie nacisk na zapobieganie skutkom nieuczciwej konkurencji, dlatego Komisja m.in. uruchomiła nowy, usprawniony system skarg, aby zapewnić europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) odpowiednie wsparcie, gdy napotykają niesprawiedliwe bariery rynkowe za granicą.

Samorządowcy zaapelowali do Komisji, aby polityka handlowa była bardziej spójna z innymi politykami UE i wniosła swój wkład w programy klimatyczne i cyfrowe.

Zrównoważony rozwój priorytetem

Wiceszef KE zapewnił, że priorytety te są wyraźnie wbudowane w unijną strategię dotyczącą handlu. - Po raz pierwszy traktujemy zrównoważony rozwój jako główny priorytet polityki handlowej. Porozumienie Paryskie (w sprawie łagodzenia skutków zmiany klimatu) będzie teraz podstawowym elementem nowych mandatów negocjacyjnych - oświadczył Dombrovskis.

Dodał, że KE proponuje również inicjatywę handlowo-klimatyczną w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Chce też poszukiwać porozumienia w tej sprawie z krajami G20. Komisja chce wykorzystać dwustronne umowy handlowe, żeby przyspieszyć współpracę w zakresie działań na rzecz klimatu i zrównoważonych systemów żywnościowych.

Dombrovskis zapowiedział też kroki mające sprawić, że polityka handlowa UE będzie "bardziej asertywna".