Według posłów, plan działań w zakresie dobrostanu zwierząt jest należy lepiej egzekwować istniejące przepisy. W nowym planie działania na lata 2011-2015 należy zwiększyć częstotliwość kontroli oraz podwyższyć sankcje finansowe za nieprzestrzeganie prawa wspólnotowego.


Parlament przyjął z zadowoleniem ograniczenie stosowania antybiotyków jako promotorów wzrostu w paszach dla zwierząt, jednak oczekuje od Komisji i państw członkowskich rozwiązania rosnącego problemu odporności zwierząt na antybiotyki.

Rezolucja wzywa Komisję Europejską do przedstawienia oceny kosztów wprowadzenia nowych przepisów z zakresu dobrostanu zwierząt i do zaproponowania, najpóźniej w 2012 r., zaleceń i innych działań w celu przeciwdziałania utracie konkurencyjności europejskich hodowców.

Parlament domaga się zaostrzonej kontroli towarów importowanych, które powinny spełniać te same wymogi z zakresu dobrostanu zwierząt,
co produkty pochodzące z UE.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl