Najbardziej na tych regulacjach skorzystaliby pojedynczy rolnicy. W myśl propozycji Komisji Europejskiej, w ciągu trzech lat jedna osoba mogłaby otrzymać do 6 tys. euro.

Niezmienny miałby jednak pozostać ogólny limit dostępnych środków dla kraju, a to niezbyt dobra informacja dla resortu rolnictwa, który chciał jego zwiększenia. Maksymalna pomoc państwa w sektorze rolnym nie przekroczyłaby 0,6  proc. wartości produkcji rolnej. Dla nas to wciąż za mało.

Dzięki temu projektowi, maksymalna pomoc państwa w polskim sektorze rolnym mogłaby wynieść w ciągu 3 lat ponad 85 mln euro. Komisja Europejska chce także wprowadzenia większej swobody państw w przyznawaniu pomocy rolnikom. Na wejście w życie nowych regulacji potrzebna jest teraz zgoda państw członkowskich.

Źródło: Agrobiznes