Zdaniem europarlamentarzystów takie rozwiązanie pozwoli na lepszy rozwój Unii Europejskiej w przyszłości. Głosowanie na ten temat odbyło się w związku ze zbliżającym się międzynarodowym posiedzeniem na temat klimatu w Cancun. Odbędzie się o no na przełomie listopada i grudnia.

Europosłowie podkreślili, ze Unia powinna czerpać korzyści z uniezależnienia gospodarki od paliw kopalnych i większego zorientowania na paliwa z odnawialnych źródeł. Stanowisko zostało przyjęte 30 głosami, przeciw było 20 i jeden się wstrzymał.

Parlamentarzyści wezwali także kraje członkowskie Wspólnoty do wypełnienia przyrzeczenia przeznaczenia 7,2 mld EUR wsparcia dla krajów rozwijających się w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl