Rada Ministrów Rolnictwa UE zatwierdziła decyzję w sprawie mianowania siedmiu nowych członków zarządu EFSA (European Food Safety Authority) na lata 2012-2015. Wśród nich jest jeden Polak - dr hab. Tadeusz Wijaszka.

EFSA pełni w Unii Europejskiej rolę eksperta w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, żywienia i dobrostanu zwierząt, a także zdrowia roślin oraz rozwiązywania problemów w całym łańcuchu żywnościowym.

Komitet naukowy EFSA składa się z naukowców z uniwersytetów, instytucji badawczych i krajowych władz ds. bezpieczeństwa żywności.

Panele naukowe EFSA obejmują obszary z zakresu zdrowia roślin, produktów dietetycznych, alergii, GMO, dodatków do żywności i składników odżywczych, enzymów i środków aromatyzujących, produkcji pasz, ochrony roślin, zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym.