Kary za przekroczenie dotyczą lat kwotowych od 1995/96 do 2008/09 i wynoszą według KE - 2,305 mld euro.

Pieniądze te nie zostały przez włoski rząd ściągnięte od producentów mleka lub mleczarni.
Mimo wielokrotnych monitów rządowi włoskiemu nie udało się spłacić kar za nadprodukcję.

Według Komisji Europejskiej sytuacja ta podważa zasady konkurencyjności i podważa system kwot mlecznych. Państwa muszą ograniczać produkcję w ramach kwot lub płacić kary za ich przekroczenie.