Komisja Europejska przedłożyła wniosek w sprawie autoryzacji soi MON87701xMON89788 przeznaczonej do użycia w celach żywnościowych i paszowych oraz importu (poza uprawą) do Komisji Odwoławczej, ponieważ na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 2 maja br. nie uzyskano kwalifikowanej większości głosów.

W związku z tym, że kwestia nie została rozstrzygnięta również na posiedzeniu Komisji Odwoławczej 13.06 br., zgodnie z nowymi zapisami w Traktacie, ostateczną decyzję o autoryzacji tej odmiany soi podejmie Komisja Europejska.