Pytany w piątek w TVP Info, czy wysłanie przez pięć frakcji PE listu do Komisji Europejskiej należy interpretować jako próbę odebrania Polsce pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy, Wojciechowski wskazał: "To nie w KE jest największa presja na to, żeby powodować i wszczynać różne procedury przeciwko Polsce. Najsilniejsze głosy w tym kierunku są z PE".

W ubiegłym tygodniu pięć frakcji w PE domagało się w liście do Komisji Europejskiej, by powstrzymała się od zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki rozporządzenia w sprawie Funduszu Odbudowy. List, którego autorami są liderzy grup Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy, opublikowała na swoim profilu EPL.

Wojciechowski powiedział, że tego typu naciski są w PE bardzo mocne - "łącznie z takimi postulatami, żeby odwołać KE, bo nie jest dość aktywna, jeśli chodzi o sprawy Polski".

Zaznaczył, że silne ataki są "nie ze strony urzędników, tylko z politycznej strony". Jak dodał, na KE jest wywierana presja, żeby podejmowała określone działania. - Komisja nie ulega generalnie tej presji - zastrzegł.

W ub. tygodniu minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda powiedział, że Komisja Europejska zwleka z zatwierdzeniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy głównie ze względów politycznych. Podkreślił też, że każdy dzień opóźnienia przynosi straty polskiej gospodarce.

Pytany, czy list pięciu frakcji Parlamentu Europejskiego do KE, w którym domagają się one wstrzymania zatwierdzenia polskiego KPO, może spowodować dalszą zwłokę, odparł: "Są frakcje, które chciałyby, aby Polska rozwijała się wolniej. Są też osoby, które bardzo często podkładają nam nogi. Można powiedzieć, że polski rząd, nasze ministerstwo, walczy o Polskę, a bardzo często opozycja walczy przeciw Polsce i to jest ta różnica".

Przyjęcie KPO przez Komisję Europejską jest konieczne, by Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy. Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach): odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność.

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Resort funduszy i polityki regionalnej podaje, że zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. W momencie składania KPO do Komisji Europejskiej Polska wnosiła o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.